V&P

Photo @denisknyazev
bride @alexeeva_pelageya
groom @vova_boo
agency @morozova_wedding
decor & flowers @whitedecor_wedding
video @kprosnikov
#mapstogether

Еще серии:

A&O

V&P

A&O

D&M

A&A

V&O

S&G

R&Y

S&S

M&M

K&O

D&E